Lễ hội tưởng nhớ Mai An Tiêm

1739

Để nhớ ơn của Mai An Tiêm, cư dân Lạc Việt đã suy tôn ông là “Bố cái Dưa Tây”. Hằng năm, từ ngày 12 đến 15/3 âm lịch, tại đền thờ ở xã Nga Phú, người dân tổ chức lễ hội tưởng nhớ, tri ân.

2a-518887-1368801417_500x0

3a-569342-1368801417_500x0

Phần tế lễ trang nghiêm, tưởng nhớ đến người đã có công khai phá, mở mamg bờ cõi.

5a-738551-1368801417_500x0

Ngoài 200 diễn viên chuyên nghiệp, hàng nghìn diễn viên không chuyên đã tái hiện lại cuộc đời Mai An Tiêm gắn liền với sự tích dưa hấu.

6a-921398-1368801417_500x0

Theo truyền thuyết, vì lỡ lời Mai An Tiêm, người vốn được vua Hùng yêu quý, đã bị hiểu lầm. Vợ chồng An Tiêm bị đày ra đảo hoang. Trong ảnh là tái hiện cảnh Mai An Tiêm bị đày ra đảo.

7a-185918-1368801418_500x0

Vượt qua bao khó khăn, Mai An Tiêm và vợ đã mở mang bờ cõi, đồng thời khai sinh ra quả dưa đỏ.

8a-426561-1368801418_500x0

Nhờ thứ quả này, vợ chồng Mai An Tiêm đã đổi lấy gạo, quần áo, cuộc sống nơi đảo hoang dần sung túc. Tiếng lành đồn xa, quả dưa hấu đỏ được dâng vua Hùng và vua đã minh oan cho vợ chồng An Tiêm.

9a-444419-1368801418_500x0

Ảnh tái hiện cảnh được vua minh oan, gia đình Mai An Tiêm đoàn viên.