Khánh thành Di tích lịch sử cách mạng Phủ Sến, xã Nga Thắng

2337

Ngày 2/5, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn đã khánh thành Di tích lịch sử cách mạng Phủ Sến. Di tích Phủ sến đã có lịch sử hàng trăm năm, đây là nơi nhân dân địa phương và du khách thập phương tổ chức các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng thờ cúng Đức thánh mẫu. Những năm 1936 – 1937 nơi đây là địa điểm tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân với vỏ bọc là các tổ chức như: Hội tương ái hữu kế; Hội dệt vải; Hội hiếu, hội hỉ. Đây là những tổ chức cách mạng đầu tiên của huyện Nga Sơn, và cũng từ đây phong trào cách mạng đã nhanh chóng lan rộng và phát triển mạnh mẽ khắp các vùng lân cận.

Đặc biệt, thời kỳ 1942 – 1944 nhân dân Nga Thắng đã nuôi dấu, che chở cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy Thanh Hóa về hoạt động và chỉ đạo phong trào cách mạng như các đồng chí: Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Diệt, Tố Hữu, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong, Lê Thế Sơn… Ngày 16/8/1945, nơi đây đã diễn ra hội nghị phát lệnh khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân và thành lập chi bộ Đảng  đầu tiên của huyện Nga Sơn.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ và nhân dân Nga Thắng đối với cách mạng, năm 2006 Đảng và Nhà Nước đã công nhận Phủ Sến là cụm Di tích lịch sử cách mạng.

Việc trung tu Di tích lịch sử Phủ Sến không chỉ có ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử mà còn là nơi lưu giữ, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông  cho các thế hệ mai sau.