Nga Sơn xây dựng Đảng mạnh từ cơ sở

51

(Baothanhhoa.vn) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; trong đó, chú trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Nhân dân thôn Mật Kỳ tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm và xây dựng đường hoa.

Chi bộ thôn Mật Kỳ, xã Nga Trường hiện có 48 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, chi bộ thôn đã tập trung xây dựng các nghị quyết sát với thực tế của địa phương như: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình cây ăn quả, xây dựng vườn hộ, vườn mẫu. Trong thực hiện phong trào xây dựng thôn nông thôn mới, ban lãnh đạo thôn cùng đảng viên, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các ngành nghề, dịch vụ, thương mại, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, diện mạo nông thôn, kết cấu hạ tầng của thôn Mật Kỳ được xây dựng khang trang, sạch đẹp, các tuyến giao thông được bê tông hóa, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị vững mạnh.

Với vai trò là Bí thư chi bộ thôn Mật Kỳ, ông Mai Văn Cương luôn quan niệm, muốn triển khai công việc thuận lợi, trước hết phải có sự thống nhất trong chi ủy, rồi đến chi bộ. Các đảng viên phải được bàn bạc kỹ lưỡng trên cơ sở nắm bắt những ý kiến, nguyện vọng của bà con. Trong Đảng thống nhất thì triển khai việc gì trong Nhân dân cũng thuận lợi. Chính vì vậy, mỗi đảng viên trong chi bộ là một tuyên truyền viên tích cực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong trong các phong trào để Nhân dân noi theo. Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chi bộ thôn Mật Kỳ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Nga Trường hiện có 10 chi bộ, với 316 đảng viên đang sinh hoạt. Để phát huy vai trò của chi bộ nông thôn trong lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, đảng ủy xã đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”; Chỉ thị số 13-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn cảm tình Đảng và kết nạp đảng viên” đến cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đảng ủy xã thực hiện phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, hướng dẫn các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đảng bộ huyện Nga Sơn hiện có 8.466 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 24 đảng bộ xã, thị trấn; 21 đảng bộ, chi bộ cơ quan, ngành; trong đó có 375 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Từ sự chăm lo của đảng bộ các cấp, nhận thức của các cán bộ, đảng viên, các chi bộ ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động là hạt nhân chính trị của cơ sở, là cầu nối gần nhất triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ nông thôn và các đảng viên gương mẫu, các cấp ủy đảng trong huyện đã tìm ra “chìa khóa” để thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển. Minh chứng là trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.837 tỷ đồng; bình quân toàn huyện ước đạt 8,43/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao/xã và đạt 5,57/13 chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu/xã; có thêm 3 sản phẩm được công nhận OCOP, đến nay toàn huyện có 22 sản phẩm được công nhận OCOP.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ thôn, khu phố, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Đề án số 07 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn”. Do làm tốt công tác quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát nên đến nay việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn tại cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng các đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/nga-son-xay-dung-dang-manh-tu-co-so/165480.htm