Trường Mầm non Nga Điền chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

1278

Trường mầm non Nga Điền (Nga Sơn, Thanh Hóa) thành lập từ năm 1969, trên mảnh đất còn nhiều khó khăn nhưng công tác giáo dục, đào tạo luôn được Đảng uỷ, UBND xã quan tâm, chú trọng đầu tư. Năm 2012 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

 Một chương trình văn nghệ của nhà trường

Nhiều năm qua, nhà trường đã tiến hành nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy như: chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, phát huy tính điển hình, ham học hỏi, tổ chức công tác dạy theo tổ nhóm, tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên. Hiện nay, nhà trường có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 7 hợp đồng cô nuôi, trong đó có 20 đảng viên; gồm 11 nhóm lớp, với số lượng trẻ hơn 383 trẻ; 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn trong đó 55% trên chuẩn; công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đã được nhà trường quan tâm chú trọng. Ban giám hiệu nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, đồng thuận; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với các hoạt động luôn đạt hiệu quả cao. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, trong sạch, lành mạnh; luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ; luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Đó cũng là động lực là niềm tin để cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục sự nghiệp trồng người, ươm những mầm non tương lai của đất nước, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của các bậc phụ huynh và cộng đồng.

Năm học 2018 – 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp sức của bậc phụ huynh, nhà trường đã không ngừng đổi mới, tu sửa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Trong năm học nhà trường có 6 cháu đạt giải nhì hội thi “Bé khoe, bé tài năng” cấp huyện, có 5 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện. Ngoài ra trong nhiều năm qua nhà trường đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen trong các phong trào thi đua của các cấp các ngành…

Nguồn: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/giao-duc/artmid/583/articleid/22487/truong-mam-non-nga-dien-chu-trong-nang-cao-chat-luong-cham-soc-giao-duc-tre