Thành lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại huyện Nga Sơn, Thọ Xuân

900

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành các quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 2 huyện Nga Sơn và cơ sở 3 huyện Thọ Xuân.

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, có địa điểm tại Công sở UBND xã Nga Lĩnh (cũ), quy mô 40 giường bệnh.

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 3, thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, có địa điểm tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thọ Xuân, khu 6, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, quy mô 200 giường bệnh.

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 2 huyện Nga Sơn thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người nhiễm SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Nga Sơn; Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 3, thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người nhiễm SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Thọ Xuân theo Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26-8-2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/covid-19/thanh-lap-cac-co-so-thu-dung-dieu-tri-covid-19-tai-huyen-nga-son-tho-xuan/151275.htm