Phòng Giáo dục & Đào tạo Nga Sơn – một năm nhìn lại: 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở

1885

Tiếp nối truyền thống của vùng đất hiếu học, năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tập trung chỉ đạo trường học các cấp, từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trường THCS Chu văn An, thị trấn Nga Sơn
 Quy mô trường, lớp

Theo kế hoạch đề ra, toàn huyện có tổng số 88 trường các cấp. Cụ thể: mầm non 27 trường; tiểu học 29 trường; trung học cơ sở 4 trường; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1 trường; 27 trung tâm HTCĐ ở 27 xã, thị trấn. Về phổ cập giáo dục, 100% xã, thị trấn đạt các tỷ lệ sau: đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

 Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Năm học 2016-2017, Phòng đã tổ chức kỳ thi giáo viên giỏi cấp huyện đặc thù cho bậc học tiểu học và trung học cơ sở. Kết quả: 123 người đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, trong đó, ở bậc tiểu học có 65 giáo viên, bậc trung học cơ sở có 58 giáo viên; Dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh có 22 giáo viên (tiểu học 17; mầm non 5). Kết quả: 19 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, trong đó, bậc tiểu học có 15 giáo viên, bậc mầm non có 4 giáo viên).

 Chất lượng giáo dục

Ngày càng ổn định và được nâng cao so với năm học trước. Điều này được thể hiện qua kết quả: toàn huyện có 1.398 em đạt học sinh giỏi cấp huyện; 247 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 01 học sinh đạt giải 3 quốc gia (vận dụng kiến thực liên môn).

Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,67%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,02%; tốt nghiệp bổ tuc trung học phỏ thông đạt 92,6%. Toàn huyện có 886 học sinh học sinh đạt 15 điểm trở lên (điểm sàn cho các trường Đại học tuyển sinh, do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định), trong đó, 23 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

 Xây dựng trường đạt trường chuẩn quốc gia

Năm 2017, Phòng có 04/04 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Nguồn: http://doanhnghiephoinhap.vn/phong-giao-duc-dao-tao-nga-son-mot-nam-nhin-lai-100-xa-thi-tran-dat-pho-cap-giao-duc-tu-mam-non-den-trung-hoc-co.html