Phòng GD&ĐT Nga Sơn, Thanh Hóa: 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục từ mầm non đến THCS

2148

Tiếp nối truyền thống của vùng đất hiếu học, năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo các trường học từ cấp mầm non đến tiểu học và THCS hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Về quy mô trường, lớp, phòng thực hiện đúng theo kế hoạch, bao gồm 88 trường. Trong đó: mầm non 27 trường; tiểu học 29 trường; THPT 4 trường, trung tâm giáo dục thường xuyên 1 trường; 27 trung tâm hỗ trợ cộng đồng ở 27 xã, thị trấn. Về phổ cập giáo dục: 100% xã, thị trấn đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục THCS; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT tổ chức kỳ thi giáo viên giỏi cấp huyện cho đặc thù bậc học tiểu học và trung học cơ sở, kết quả 123 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện. Trong đó, giáo viên giỏi tiểu học 65 người và THCS 58 người; có 22 giáo viên (tiểu học 17; mầm non 5) tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, kết quả 19 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh (tiểu học 15, mầm non 4).

Về chất lượng giáo dục: Ổn định và tăng so với năm học trước, toàn huyện có 1.398 học sinh giỏi cấp huyện; 247 học sinh giỏi cấp tỉnh; 1 học sinh đạt giải Ba Quốc gia (vận dụng kiến thức liên môn).

Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,67%; tốt nghiệp THPT đạt 99,02%; tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 92,6%; Toàn huyện có 886 học sinh đạt 15 điểm trở lên (điểm sàn cho các trường đại học tuyển sinh, do Bộ GD&ĐT quy định). Trong đó 23 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

Về xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia: Năm 2017 đạt 4/4 trường, bằng 100% kế hoạch.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/phong-gddt-nga-son-thanh-hoa-100-xa-thi-tran-dat-pho-cap-giao-duc-tu-mam-non-den-thcs.html