Nhiều khó khăn trong huy động học sinh tham gia BHYT ở huyện Nga Sơn

1488

Theo thống kê của BHXH huyện Nga Sơn, năm học 2014 – 2015, tỷ lệ bao phủ BHYT trong nhóm học sinh mới chỉ đạt 71%, thấp nhất tỉnh. Tại Trường Tiểu học Nga Thái, tỷ lệ này mới đạt 21%); Trường THCS Nga Phú có 383 học sinh, thế nhưng ngoài số học sinh được Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn mua thẻ với BHYT thì chỉ có 135 học sinh (45%) tham gia mua BHYT, tính cả số học sinh được hỗ trợ hoàn toàn thì tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của toàn trường mới đạt 53,8%.

55f22be5_1441934309

Giờ tập thể dục của học sinh Trường THCS Nga Phú.

Trao đổi với ông Phạm Văn Úy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn, được biết:  Hằng năm, phòng đều phối hợp với BHXH huyện tăng cường tuyên truyền, vận động để học sinh và phụ huynh hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT; tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới lồng ghép với công tác BHYT. Trên cơ sở hướng dẫn liên ngành, các trường kết hợp tuyên truyền lồng ghép nội dung này trong hội nghị phụ huynh học sinh dịp đầu năm. Đồng thời, giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các trường; chỉ đạo các trường đưa tiêu chí tỷ lệ học sinh tham gia BHYT là một trong các tiêu chí xem xét, đánh giá thi đua. Phòng giáo dục và đào tạo quán triệt đến hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các trường về chủ trương vận động học sinh tham gia BHYT, các quyền lợi khi tham gia… Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn huyện vẫn đạt thấp. Lý giải điều này, lãnh đạo các Trường Tiểu học Nga Thái, THCS Nga Phú cho rằng: Hiện nay do một số cơ chế, chính sách chưa hợp lý, điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế nên mục tiêu phấn đấu cuối năm 2015 có 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT sẽ rất khó đạt. Luật BHYT quy định học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, thế nhưng, do không có chế tài bắt buộc tham gia nên việc triển khai gặp khó khăn. Thêm vào đó, nhiều trường không có cán bộ chuyên trách về y tế học đường, chủ yếu là kiêm nhiệm nên cũng gây khó khăn cho công tác phát hành thẻ BHYT và thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Để tháo gỡ những khó khăn trên, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Các trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích cho phụ huynh học sinh về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT.

Với đặc thù của huyện có đông học sinh các xã ven biển, con em đồng bào công giáo, những năm qua, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở huyện Nga Sơn thường ở mức thấp của tỉnh. Năm học mới này, mức đóng BHYT từ 3% mức lương cơ bản đã tăng lên 4,5%, với mức hỗ trợ tối thiểu 30% từ ngân sách Nhà nước, số tiền học sinh đóng tham gia BHYT lên đến 434.700 đồng, cao nhiều so với mức cũ (289.800 đồng) thì với những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều con em đang đi học là cả một gánh nặng, do vậy, càng khó khăn hơn cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Trước khó khăn trên BHXH huyện Nga Sơn đã chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2015-2016, trong đó tập trung vào các giải pháp, như: Tổ chức tốt công tác thu nộp và phát hành thẻ BHYT kịp thời, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế để bảo đảm quyền lợi của học sinh khi tham gia BHYT; quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo đúng quy định; phân cấp trách nhiệm các ngành, đưa chỉ tiêu tham gia BHYT của các trường vào mục tiêu đánh giá thi đua… Ngoài ra, huyện đặc biệt coi trọng  công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHYT nhằm bảo đảm thu hút 100% học sinh tham gia BHYT.

Nguồn: http://www.baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n143545/Nhieu-kho-khan-trong-huy-dong-hoc-sinh-tham-gia-BHYT-o-huyen-Nga-Son