Ngày 2-8, Thanh Hóa ghi nhận 96 bệnh nhân mắc COVID-19

340

(Baothanhhoa.vn) – Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ ngày 1-8 đến 16 giờ ngày 2-8 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 96 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể: Thị xã Nghi Sơn: 19; Thành phố Thanh Hóa: 14; Thành phố Sầm Sơn: 7; Vĩnh Lộc: 7; Thọ Xuân: 7; Quảng Xương: 7; Nga Sơn: 6; Thường Xuân: 5; Triệu Sơn: 4; Thị xã Bỉm Sơn: 4; Nống Cống: 4; Thiệu Hóa: 3; Thọ Xuân: 3; Như Xuân: 2; Ngọc Lặc: 2; Hậu Lộc: 2; Hoằng Hóa: 1.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay Thanh Hoá ghi nhận 200.265 bệnh nhân cộng dồn; 200.121 người điều trị khỏi; 75 bệnh nhân tử vong.

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 8.757.408 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên với kết quả cụ thể như sau:

Tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Có 2.396.832 người tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100,1%; Có 2.377.695 người tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,34%; Có 2.098.961 người tiêm mũi nhắc lại lần 1, đạt tỷ lệ 95,2%; Có 382.703/589.124 người tiêm mũi nhắc lại lần 2, đạt tỷ lệ 65,0% (5 huyện có tỷ lệ tiêm thấp nhất tỉnh gồm: Thường Xuân 20,1%, Hà Trung 20,8%, Hoằng Hóa 23,4%, Bá Thước 30,3%, Thọ Xuân 30,3%).

Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: Có 292.833 trẻ tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 102,5%; Có 290.119 trẻ tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 101,6%; Có 185.235 trẻ tiêm mũi nhắc lại, đạt tỷ lệ 64,9% (3 huyện có tỷ lệ tiêm thấp nhất tỉnh gồm: Thị xã Nghi Sơn 33,8%, Nga Sơn 46%, Lang Chánh 46,1%).

Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Có 431.600 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 91,5%; Có 294.052 trẻ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 62,7% (3 huyện có tỷ lệ tiêm thấp nhất tỉnh gồm: Thị xã Bỉm Sơn 42,9%, Thị xã Nghi Sơn 46,1%, Bá Thước 54%).

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/covid-19/ngay-2-8-thanh-hoa-ghi-nhan-96-benh-nhan-mac-covid-19/164554.htm