ASXH9

Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng hoa cho lãnh đạo PVEP

Lãnh đạo PVEP và lãnh đạo huyện Nga Sơn cắt băng khánh thành trung tâm y tế xã Nga Hải

ASXH8
ASXH10