ASXH8

Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng hoa cho lãnh đạo PVEP

Lãnh đạo PVEP tặng quả lưu niệm cho xã Nga Hải

ASXH7
ASXH9