ASXH10

Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng hoa cho lãnh đạo PVEP

Chủ tịch PVEP Hoàng Ngọc Đanh và lãnh đạo huyện Nga Sơn mở biển công trình

ASXH9