Huyện Nga Sơn: 195/234 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư hiếu học

1258

Phát huy truyền thống hiếu học, huyện Nga Sơn không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng khu dân cư, dòng họ, gia đình hiếu học, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Khuyến học xã Nga Thạch đạt được là nhiều bằng khen của Sở GD-ĐT, tỉnh Thanh Hóa
Khuyến học xã Nga Thạch đạt được là nhiều bằng khen của Sở GD-ĐT, tỉnh Thanh Hóa

Đến tháng 11-2016 toàn huyện có 195/234 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư hiếu học, chiếm tỷ lệ 83,3%, trong đó 42 khu dân cư hiếu học cấp huyện; 258/448 dòng họ khuyến học, đạt tỷ lệ 57,58%, 36 dòng họ đạt tiêu chuẩn dòng họ hiếu học cấp huyện; 18.482/34.150 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 54,1%.

Công tác xây dựng quỹ khuyến học được quan tâm. Hằng năm, từ nguồn quỹ, hội khuyến học các cấp, khu dân cư, dòng họ, nhà trường đã cấp học bổng, trao thưởng cho hàng nghìn học sinh và giáo viên với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n162398/Huyen-Nga-Son:-195/234-khu-dan-cu-dat-tieu-chuan-khu-dan-cu-hieu-hoc