1_DWJJ

Trung tâm GDTX huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) nơi xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Nguyễn QuỳnhTrung tâm GDTX huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) nơi xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Trung tâm GDTX huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) nơi xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Nguyễn Quỳnh