COVID-19 cập nhật lúc 16H00, ngày 31/07/2022

1086

Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 30/07/2022 đến 16 giờ ngày 31/07/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 97 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, cụ thể:

Huyện Vĩnh Lộc: 31; Hoằng Hoá: 15; Thị xã Nghi Sơn: 10; Thị xã Bỉm Sơn: 07; Ngọc Lặc: 07; Thành phố Sầm Sơn: 06; Triệu Sơn: 06; Thường Xuân: 04; Quảng Xương: 04; Nga Sơn: 03; Hậu Lộc: 02; Thành phố Thanh Hoá: 01; Thiệu Hoá: 01.

Tính từ ngày 27/04/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 200.067 bệnh nhân cộng dồn; 199.964 người điều trị khỏi; 75 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 8.757.408 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên với kết quả cụ thể như sau:

a. Tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên:

 Có 2.396.832 người tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100,1%;

– Có 2.377.695 người tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,34%;

 Có 2.098.961 người tiêm mũi nhắc lại lần 1, đạt tỷ lệ 95,2%;

 Có 378.409/589.124 người tiêm mũi nhắc lại lần 2, đạt tỷ lệ 64,2%.

b. Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

 Có 292.833 trẻ tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 102,5%;

 Có 290.119 trẻ tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 101,6%;

 Có 182.383 trẻ tiêm mũi nhắc lại, đạt tỷ lệ 63,9%.

c. Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

 Có 431.600 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 91,5%;

 Có 286.477 trẻ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 60,7%.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Nguồnhttps://covid19.thanhhoa.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh.aspx