Công nhận 50 xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã

869

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận công nhận 50 xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2020 (đợt 2 năm 2018).

Ảnh minh họa

Cụ thể, 50 xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã gồm: Các xã Xuân Thiên, Xuân Lập, Thọ Lập và Thọ Thắng (huyện Thọ Xuân); các xã Quảng Phúc và Quảng Giao (huyện Quảng Xương); các xã Triệu Thành, Hợp Thành, Đồng Lợi và Thọ Bình (huyện Triệu Sơn); các xã Hải Bình, Hải Hòa, Hải Thanh, Mai Lâm và Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia); các xã thiệu Khánh, Đông Vinh, Thiệu Vân và Hoằng Quang (TP Thanh Hóa); các xã Yên Thắng và Tân Phúc (huyện Lang Chánh); các xã Liên Lộc, Hải Lộc và Châu Lộc (huyện Hậu Lộc); các xã Hoằng Thái, Hoằng Khê, Hoằng Châu và Hoằng Yến (huyện Hoằng Hóa); các xã Thạch Lâm, Thành Mỹ và Thành Yên (huyện Thạch Thành); các xã Thiệu Quang và Thiệu Vận (huyện Thiệu Hóa); xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc); các xã Nga Thiện, Nga Thắng, Nga Điền và Ba Đình (huyện Nga Sơn); xã Tam Lư (huyện Quan Sơn); xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa); các xã Vĩnh An và Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Lộc); các xã Hà Tiến và Hà Phú (huyện Hà Trung); xã Luận Khê (huyện Thường Xuân); các xã Trường Giang và Yên Mỹ (huyện Nông Cống); xã Xuân Thái (huyện Như Thanh); các xã Cát Vân và Thanh Phong (huyện Như Xuân).

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/cong-nhan-50-xa-phuong-thi-tran-dat-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-y-te-xa/96805.htm