Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022

45

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được triển khai như năm 2021. Để kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ GD&ĐT đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án thi, ban hành quy chế thi, các công văn hướng dẫn tổ chức thi và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi gửi các địa phương, các bộ, ngành liên quan…

Đặc biệt, ngày 27-5-2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với kỳ thi và cũng là yêu cầu đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp để tổ chức tốt kỳ thi.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cũng như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD& đề nghị các địa phương, bộ, ngành có liên quan nêu cao vai trò, trách nhiệm, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện ở tất cả các khâu của kỳ thi bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Tư liệu ảnh 2018

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-7-2022 với 5 bài thi. Trong đó có 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần là Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi đủ bốn bài thi, gồm ba bài thi bắt buộc và chọn một trong hai bài thi tự chọn.Về đề thi, được xây dựng trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của kỳ thi, bảo đảm độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của thí sinh. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch, đồng thời lưu ý, khuyến nghị các địa phương tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi, như: Thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi; xây dựng phương án chi tiết để tổ chức thi trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; vấn đề in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi…

Chỉ còn một tháng nữa là bước vào Kỳ thi tốt Nghiệp THPT, Bộ GD và ĐT đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc quy chế thi, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đồng thời kiểm soát tốt tình hình, quyết tâm tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Đặc biệt, trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch vừa bảo đảm kỳ thi diễn ra theo đúng quy chế và an toàn trong phòng, chống dịch. Cùng với đó quan tâm, nâng cao chất lượng công tác tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi; tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỹ luật phòng thi… nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.