100% đoàn các trường THPT huyện Nga Sơn tổ chức các hoạt động trang bị kĩ năng thực hành xã hội cho ĐVTN

1109

Xác định mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp; Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực; giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày, trong năm học 2018-2019 Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn các trường THPT, Trung cấp Nghề trên địa bàn huyện tổ chức sôi nổi các hoạt động trang bị kỹ năng trên cho ĐVTN

Những kỹ năng mà Đoàn các trường hướng tới để rèn luyện cho học sinh như: Kỹ năng tự nhận thức bản thân, Kỹ năng ra quyết định, Kỹ năng hợp tác, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng từ chối, Kỹ năng giải quyết xung đột, Kỹ năng xác định giá trị, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, Kỹ năng tư duy sáng tạo, … Nhằm trang bị những kỹ năng này Đoàn các trường đã tổ chức các hoạt động phong trào như sau:

– Tổ chức các hội thi thường niên như cắm hoa, làm thiệp cắm trại, các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng…

– Phong trào vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, học sinh thanh lịch, Ai là người chiến thắng… giúp các em có kỹ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống từ đó tích cực học tập hơn.

Nguồn: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-doan-hoi/100-doan-cac-truong-thpt-huyen-nga-son-to-chuc-cac-hoat-dong-trang-bi-ki-nang-thuc-hanh-xa-hoi-cho-dvtn.html