Xã Nga Thành, huyện Nga Sơn đón nhận Huân chương lao động hạng nhì và xã chuẩn nông thôn mới

2027

Xã Nga Thành, huyện Nga Sơn vừa tổ chức đón nhận Huân chương lao động hạng nhì và xã chuẩn nông thôn mới.

635070297

Là một trong 4 xã được huyện Nga Sơn chọn làm điểm xây dựng NTM, xã Nga Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng đề án, lộ trình, thời gian hoàn thành từng tiêu chí. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã Nga Thành đã tập trung phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau gần 4 năm xây dựng NTM, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Nga Thành đạt 15,2%. Thu nhập bình quân đạt gần 22 triệu đồng 1 người 1 năm. Đây là yếu tố thuận lợi để xã Nga Thành phát huy nội lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của xã đạt trên 62 tỷ đồng, làm mới gần 4 km đường giao thông liên xã; bê tông hóa toàn bộ đường thôn, xóm; kiên cố hóa 85% hệ thống kênh mương, tất cả 7 nhà văn hóa làng đều đạt chuẩn.

635070298

Với những kết quả đạt được, đảng bộ, nhân dân xã Nga Thành được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động  hạng nhì và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/xa-nga-thanh-huyen-nga-son-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-va-xa-chuan-nong-thon-moi.html