a4_18

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn cùng cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa thăm Di tích lịch sử văn hóa căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (Nga Sơn).

a3_26