a3_26

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Phạm Minh Thiệu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

a2_45
a4_18