a2_45

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

5750ebc8_1464921032
a3_26