5750ebc8_1464921032

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.

a2_45