Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn

2131

Chiều 2 – 6, Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016 – 2020.

Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.
Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa và huyện Nga Sơn ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Phạm Minh  Thiệu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn, cùng đại diện lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban hai đơn vị.

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn phát biểu tại lễ ký kết.
Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Trong những năm qua, Báo Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp… trên địa bàn huyện Nga Sơn đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Công tác tuyên truyền đã phát huy được hiệu quả, cổ vũ động viên kịp thời đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng – an ninh; góp phần nhân rộng những điển hình của huyện trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Minh  Thiệu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Thiệu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Để công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện, sâu rộng và hiệu quả hơn, thời gian tới, Báo Thanh Hóa tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố quốc phòng – an ninh; phát hiện biểu dương, cổ vũ nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Hai bên cũng sẽ trao đổi kế hoạch, thông tin, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình; tổ chức sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện chương trình phối hợp…

Lãnh đạo huyện Nga Sơn cùng cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa thăm Di tích lịch sử văn hóa căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (Nga Sơn).
Lãnh đạo huyện Nga Sơn cùng cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa thăm Di tích lịch sử văn hóa căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (Nga Sơn).

Huyện Nga Sơn cũng sẽ chủ động cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương và những hoạt động của huyện, các điển hình cần tuyên truyền cho Báo Thanh Hóa; tạo điều kiện để phóng viên Báo Thanh Hóa tham dự các hội nghị, hội thảo của huyện, đi cơ sở tìm hiểu thực tế để viết tin, bài tuyên truyền. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ cộng tác viên của huyện, nhất là lực lượng phóng viên  đài truyền thanh huyện viết tin, bài, ảnh gửi cho Báo Thanh Hóa. Báo Thanh Hóa thường xuyên cử phóng viên nắm bắt các vấn đề về huyện để có kế hoạch hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về huyện Nga Sơn trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/politic?ID=154402