Phê duyệt quy hoạch bảo tồn khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình, huyện Nga Sơn

2049

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình, địa danh tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần Vuơng đánh Pháp của tỉnh Thanh Hóa, để nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống yêu nuớc, đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Thanh Hóa và Việt Nam.

Phạm vi quy hoạch bao gồm 6 điểm căn cứ, gồm: Núi Thúc và Núi Giá thuộc thôn Điền Hộ; Đồn Thượng Thọ và đình Thượng Thọ thuộc thôn Thượng Thọ; Đình Mậu Thịnh thuộc thôn Mậu Thịnh; đình Mỹ Khê thuộc thôn Mỹ Khê và khu vực đệm là các khu vực làng mạc, ruộng lúa, sông rạch, đuờng giao thông hiện hữu, nằm tiếp giáp và bao quanh 6 điểm căn cứ. Tất cả 6 điểm căn cứ đều thuộc địa bàn xã Ba Đình, huyện Nga Sơn. Di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình được quy hoạch có tổng diện tích là 48 ha.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: https://www.truynhinhthanhhoa.vn/van-hoa/202006/phe-duyet-quy-hoach-bao-ton-khu-can-cu-khoi-nghia-ba-dinh-huyen-nga-son-8283150/