Người công giáo Nga Sơn vâng lời Bác làm khuyến học

1247

Huyện Nga Sơn có 27 xã, thị trấn, trong đó, 13 xã có đồng bào theo đạo Thiên chúa với 7 xứ đạo và 13 họ đạo. Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi tích trăm năm trồng người”, đồng bào Công giáo ở huyện Nga Sơn đã và đang có nhiều cách làm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Toàn huyện Nga Sơn hiện có 205 khu dân cư với 235 dòng họ và gần 26 ngàn gia đình được công nhận khu dân cư, dòng họ, gia đình hiếu học. Hội khuyến học huyện Nga Sơn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng  lớp nhân dân tham gia xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Hầu hết khu dân cư  thuộc vùng giáo đều duy trì phong trào “tiếng kẻng khuyến học”. Một số dòng họ công giáo như họ Trần, họ Lê đã có tới hơn 30 con em đã và đang theo học các trường Đại học, sau Đại học.

Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển rộng khắp ở Nga Sơn nói chung và vùng đồng bào công giáo nói riêng  đã và đang góp sức mang lại nhiều thành tựu mới cho sự nghiệp trồng người nơi đây. Năm học 2015-2016, huyện Nga Sơn có 1.706 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, gần 317 học sinh giỏi cấp tỉnh và 1 học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ đều tăng…Đây cũng là huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh về xây dựng trường chuẩn quốc gia với 59/87 trường đạt chuẩn quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết qua Video sau:

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/giao-duc/nguoi-cong-giao-nga-son-vang-loi-bac-lam-khuyen-hoc.html