Nga Sơn triển khai điểm Mô hình cột điện nở hoa

1522

Nhằm tiếp tục thực hiện CVĐ “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo đoàn Thị trấn làm điểm mô hình “Cột điện nở hoa”. Đây là công trình ý nghĩa, thiết thực của ĐVTN nhằm làm đẹp cảnh quan, khuôn viên.

Xuất phát từ thực trang hiện nay các gốc cột điện bị chiếm dụng làm điểm in, dán quảng cáo, tờ rơi… ĐVTN đã ra quân bóc, quét ve những điểm bị chiếm dụng, tuy nhiên mỹ quan vẫn không đảm bảo. Mô hình được BTV Huyện Đoàn chỉ đạo điểm tại tuyến đường Tiên Phước với gần 50 cây cột điện nở hoa. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai trên các tuyến đường nhằm đảm bảo mỹ quan, thiết thực cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng đô thị văn minh. 

Nguồn: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-doan-hoi/nga-son-trien-khai-diem-mo-hinh-cot-dien-no-hoa.html?fbclid=IwAR2qbxtMxHW_P2qaxegSTQjKnqZ_fwaYNo4KTUPywe7O1gn7KS32ZOxZLEY