Nga Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội, Hội CTĐ năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; Tổng kết hoạt động hè 2019

781

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Liên ngành Đoàn Huyện Đoàn – Phòng GD&ĐT – Hội CTĐ huyện Nga Sơn phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội, Hội CTĐ năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; Tổng kết hoạt động hè 2019. Tham gia HN có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, lãnh đạo liên ngành cùng đông đảo các đại biểu đã về tham dự hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết, các đại biểu đã đánh giá, cho ý kiến vào các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong năm học 2018-2019, đồng thời cũng thảo luận, đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động Đoàn, Đội, Hội CTĐ trường học năm học tiếp theo; Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả hoạt động Hè 2019 với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Hội nghị đã trao các hình thức khen thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 3 tập thể, 6 cá nhân, Trao huy hiệu Phụ trách Đội giỏi cho 4 đồng chí; cờ dẫn đầu năm học, cờ Đoàn trường xuất sắc, cờ Liên đội vững mạnh cho các tập thể. Cũng tại Hội nghị, trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 5 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, tổ chức hoạt động Hè năm 2019 tại địa bàn dân cư.

Nguồn: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-doan-hoi/nga-son-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-doan-doi-hoi-ctd-nam-hoc-2018-2019-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2019-2020-tong-ket-hoat-dong-he-2019.html