Nga Sơn tổ chức Hội nghị công tác Đoàn – Hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1286

Thực hiện chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN năm 2020. Chiều ngày 19/01/2021 được sự thống nhất của BTT Huyện ủy, BTT tỉnh Đoàn, BTV huyện Đoàn Nga Sơn tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Nga Sơn chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Tuất PBT Tỉnh Đoàn; Đ/c Trần Ngọc Quyết – PBTTT Huyện Ủy, đ/c Vũ Văn Hùng – UVBTV Chủ tịch UBMT TQ, đ/c Mai Nhữ Đồng – PCT UBND Huyện

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020 từ cơ sở đến cấp huyện, để đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động công tác Đoàn và thảo luận, thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2021; đồng thời tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thoa – UVBTV BT huyện Đoàn trình bày báo cáo tóm tắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.Theo đó, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Nga Sơn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, nhiều phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh của huyện nhà.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất – Phó Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện đoàn Nga Sơn đạt được trong năm 2020 trên tất cả các mặt hoạt động. Trong năm 2021, Huyện đoàn cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tổ chức các hoạt động thăm địa chỉ đỏ,  nghiên cứu lựa chọn việc theo từng khối đối tượng có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng công tác xây dựng Đoàn, đặc biệt là công tác cán bộ Đoàn, quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện, của tỉnh và đất nước. Phát huy tính sáng tạo trong các hoạt động phong trào; phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế thanh niên; nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ chi đoàn cơ sở.

Đ/c Nguyễn Hữu Tuất – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tổ chức ,tập thể cá nhân ” Đã có thành tích suất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN” năm 2020

Nguồn: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-doan-hoi/nga-son-to-chuc-hoi-nghi-cong-tac-doan-hoi-nam-2020-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2021-phat-dong-thi-dua-cao-diem-chao-mung-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh.html