Nga Sơn (Thanh Hóa) tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa

905

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá có hàng nghìn người tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu ở khắp các chiến trường.

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công (NCC) với cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động huy động cộng đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền cùng lãnh đạo huyện Nga Sơn thăm gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Văn Minh, xóm 3, xã Nga Thanh, Nga Sơn.

Để thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với NCC và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm không ngừng nâng cao đời sống NCC, gia đình hính sách, huyện Nga Sơn thường xuyên tuyên truyền chính sách ưu đãi NCC của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo các phòng chức năng, địa phương thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách NCC; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, NCC với cách mạng.

Cùng với việc thực hiện công tác chi trả trợ cấp thường xuyên đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho 4.290 đối tượng chính sách, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách NCC.

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), huyện Nga Sơn có 4.290 người là đối tượng chính sách NCC được Chủ tịch nước tặng quà với tổng số tiền là 878 triệu đồng. Trong đó, số đối tượng mức 1 là 100 người với số tiền là 40 triệu đồng; số đối tượng mức 2 là 4.190 với số tiền 838 triệu đồng. Huyện còn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà (1 suất quà gồm 100 ngàn đồng + túi quà) động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, đại diện mỗi xã 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm khơi dậy đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với NCC với cách mạng.

Các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC, hỗ trợ NCC về nhà ở, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh; Tiếp tục đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và NCC với cách mạng.

Có thể thấy, nhiều năm qua, nhờ phát huy tốt hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp, ban ngành, đoàn thể huyện Nga Sơn trong việc chăm lo đời sống cho NCC, gia đình chính sách trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân NCC với cách mạng đã được các cấp, các ngành huyện Nga Sơn duy trì thường xuyên, hiệu quả đã động viên kịp thời đối tượng NCC và gia đình chính sách vươn lên, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ đó, còn góp phần bồi đắp, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nga-son-thanh-hoa-tich-cuc-trong-cong-tac-den-on-dap-nghia-20180720185124034.htm