Nga Sơn (Thanh Hóa): 83,3% gia đình văn hóa

1731

Đến nay, toàn huyện Nga Sơn có 83,3% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; gần 80% thôn, làng được công nhận danh hiệu thôn, làng văn hóa; có 10/26 xã công nhận danh hiệu văn hóa lần đầu và 1 xã công nhận lại sau 5 năm, đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Nhà văn hóa xã Nga Văn (Nga Sơn).
Nhà văn hóa xã Nga Văn (Nga Sơn).

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư, nâng cấp, 100% số làng, xã đều có quy hoạch, có địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao; 234 nhà văn hóa làng đã khai trương, trong đó có nhiều nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có khuôn viên rộng rãi đảm bảo diện tích từ 1.000m2 trở lên để hoạt động với tổng giá trị mỗi nhà văn hóa xây dựng từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng… Các thiết chế cơ bản đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở các làng quê.

Nguồn: http://www.baovanhoa.vn/Doisong/82774.vho