Nga Sơn phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội năm 2019.

705

Nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đôi, đặc biệt là giáo viên làm tổng phụ trách Đội, ngày 27/9/2019 Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nga Sơn phối hợp với Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ TTN tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn là gần 100 học viên gồm Phó bí thư, chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn, giáo viên TPT Đội trên địa bàn huyện. Các giảng viên trung tâm đã đứng lớp các nội dung về Nghi thức Đội sửa đổi, chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi giai đoạn 2018-2022; đặc biệt, triển khai một số bài dân vũ sân trường.

Đây là lớp thứ hai trong năm 2019 Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đội tại Nga Sơn.

Nguồn: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-doi/nga-son-phoi-hop-to-chuc-lop-tap-huan-nghiep-vu-ky-nang-cong-tac-doi-nam-2019.html