Nga Sơn nỗ lực nâng cao chất lượng làng văn hóa

1383

Những năm qua, chất lượng, hiệu quả của phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Nga Sơn đã không ngừng được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Kể từ năm 1991, làng văn hóa Ngọc Liên, xã Nga Liên chính thức khai trương xây dựng điểm – làng đầu tiên của huyện và là làng thứ hai của tỉnh (sau làng Đông Cao, xã Trung Chính, huyện Nông Cống) đến nay phong trào xây dựng làng văn hóa đã có thêm nhiều chuyển biến. Chủ tịch UBND xã Nga Liên – ông Trần Văn Bình khẳng định: Để nâng cao chất lượng hoạt động làng văn hóa, công tác tuyên truyền phải được chú trọng. Các cấp, ngành, đoàn thể đã phối hợp thực hiện tuyên truyền đến tận thôn, xóm, lồng ghép nhiều nội dung thông qua các chuyên đề sinh hoạt, để người dân biết và thực hiện. Do được sự đồng thuận của người dân, nên nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của làng.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em hòa thuận. Tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt trên 80%, toàn xã có 9/9 thôn có nhà văn hóa, thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Mặc dù xã còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xã đã trích một phần của nguồn ngân sách nhà nước để thúc đẩy các làng nâng cao chất lượng hoạt động hơn nữa. Do đó các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã thêm nhiều khởi sắc và được đánh giá là điểm sáng của huyện.

Cùng chung quan điểm, ông Mai Văn Quyên – Chủ tịch UBND xã Nga Thành cho biết thêm: Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác dụng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gắn kết cộng đồng ở các khu dân cư, nâng cao ý thức của người dân trong việc đóng góp trách nhiệm, nghĩa vụ với địa phương. Từ năm 2015 xã đã xây dựng được 7/7 NVH đạt chuẩn nông thôn mới, với đầy đủ trang thiết bị được nhân dân tự nguyện, đóng góp. Đặc biệt Nhà văn hóa thôn Bắc Thành đã được con em xa quê ủng hộ để xây dựng NVH với trị giá trên 1 tỷ đồng. Nhà văn hóa, sân thể dục thể thao của xã từ lâu vào mỗi buổi chiều đã trở thành địa điểm để người dân đến sinh hoạt, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

NVH thôn Bắc Thành (xã Nga Thành) được người con xa quê đầu tư xây dựng.

Ông Mai Văn Dũng – Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Từ làng văn hóa Ngọc Liên, xã Nga Liên chính thức khai trương xây dựng điểm vào năm 1991, tiếp đó huyện đã chỉ đạo triển khai điểm tại 3 làng đại diện cho 3 vùng trong huyện là Nghi Vịnh (Nga Vịnh), Hữu Trạch (Nga Trạch) và Quy Nhơn (Nga Thanh). Từ các làng điểm, huyện đã rút kinh nghiệm rồi nhận rộng các làng văn hóa, cơ quan, trường học trong huyện.

Phòng VH-TT huyện với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, đã xây dựng kế hoạch và quy trình các bước tiến hành để chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện; chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng; phối kết hợp giữa bồi dưỡng nhận thức và huy động sức dân vì lợi ích của nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng và ban hành các đề án, để có kế hoạch khả thi và đề ra cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”… Qua đó bước đầu chỉ là vận động về sau đã trở thành phong trào của quần chúng, phát triển cả diện rộng lẫn bề sâu, từng bước tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, lương giáo đồng lòng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển rộng khắp với nhiều đối tượng, nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia, tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Năm 2012 huyện đã hoàn thành công tác đăng ký xây dựng làng văn hóa ở 234 làng, thôn, đạt tỷ lệ 100%, đến nay đã có 234/234 làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa, hàng năm có từ 85-9% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 20 – 30 làng (thôn) được công nhận danh hiệu làng văn hóa…

Khẳng định rằng, từ việc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ở các làng văn hóa đã góp phần cổ vũ, tạo động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện Nga Sơn ra sức thi đua, đẩy mạnh phát triển KT – XH, phấn đấu đến năm 2019 toàn huyện có 100% số xã về đích đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới, để năm 2020 huyện Nga Sơn sẽ là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/van-hoa/nga-son-no-luc-nang-cao-chat-luong-lang-van-hoa.html