Nga Sơn: Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

1189

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhân 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), huyện Nga Sơn đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm vận động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác ‘Đền ơn đáp nghĩa’, ‘Uống nước nhớ nguồn’…

Năm 2017, với tinh thần thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đơn vị từ huyện tới xã, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể nhân 70 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên nhằm phổ biến các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với người có công, nâng cao ý thức trách nhiệm “Uống nước nhớ nguồn” của toàn xã hội, phổ biến những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị trong công tác này, nêu gương những thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng tiêu biểu…; Các hoạt động khác như việc thực hiện các chính sách, chế độ, các chương trình tình nghĩa, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cũng được ngành LĐ,TB&XH của địa phương quan tâm đúng mức.

Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Nga Trung.

Năm 2017 huyện đã huy động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, huyện tiến hành hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho một số gia đình người có công khó khăn về nhà ở với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, theo kế hoạch huyện sẽ tổ chức đoàn lãnh đạo và NCC tiêu biểu đi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Đồng thời, chủ động thành lập các đoàn do Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm làm trưởng đoàn đi tặng quà cho 13 MVNAH và 135 gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí quà tặng cho NCC và khen thưởng trong dịp kỷ niệm trên 200 triệu đồng.

Tại xã Nga Hải (Nga Sơn), trao đổi với lãnh đạo xã được biết vào dịp này xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, tham mưu xây dựng kinh phí để tổ chức thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Hưởng ứng các hoạt động do huyện phát động, tại tất cả các xã thị trấn từ chiều 26 đến hết 27/7 sẽ đồng loạt tổ chức viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, thắp nến tri ân, lễ cầu siêu, tổ chức tọa đàm và tặng quà cho các gia đình người có công.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/xa-hoi/nga-son-day-manh-cac-hoat-dong-den-on-dap-nghia-nhan-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy.html