Nga Giáp đón nhận xã đạt chuẩn NTM

1215

Từ một xã vùng màu khó khăn trong xây dựng NTM, cuối năm 2017, xã Nga Giáp đã hoàn thành 19 tiêu chí và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa và huyện Nga Sơn trao Bằng công nhận xã NTM, tiền thưởng cho xã Nga Giáp.

Theo đó kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa được xây dựng đồng bộ, hệ thống trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn. Đặc biệt hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng được bê tông mở rộng; cơ cấu lao động chuyển dịch hợp lý theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Bên cạnh đó công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó có 64,6% hộ dân dùng nước sạch, phong quang, sạch đẹp…

Từ thành công của xây dựng NTM, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Xã đang phấn đấu tiếp tục nâng cao các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Mai Văn Hải đã đánh giá cao kết quả đạt được trong xây dựng NTM của xã Nga Giáp. Đồng thời nhấn mạnh xã cần tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác lợi thế của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu, chú trọng các mô hình kinh tế có giá trị cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học vào sản xuất nâng cao thu nhập đầu người, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Năng – Phó chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng công nhận và tiền thưởng 1 tỷ đồng của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Nga Sơn trao chứng nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM và tiền thưởng 100 triệu đồng cho Đảng bộ, nhân dân xã Nga Giáp.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/xa-hoi/nga-giap-don-nhan-xa-dat-chuan-ntm.html