12087520_10201135424703305_462879872_n (1)

Liên đoàn Lao động Nga Sơn tổ chức thành công hội thi “Gia Đình Điểm 10”

12087439_10201135583867284_1082371636_n