Liên đoàn lao động huyện Nga Sơn biểu dương điển hình tiên tiến

1236

LĐLĐ huyện Nga Sơn vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức, người lao động, giai đoạn 2010 -2015.

635071208

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, trong 5 năm qua LĐLĐ huyện Nga Sơn đã phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động như: phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp gắn với cuộc vận động xây dựng Người cán bộ công chức “Trung thành, tận tuy, gương mẫu và sáng tạo”;  phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới ”; phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Những phong trào này đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVC – LĐ tham gia, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn,  áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào công tác quản lý và sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội nghị đã biểu dương 15 tập thể, 56 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của công nhân viên chức, người lao động huyện Nga Sơn, giai đoạn 2010 -2015