Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Nga Sơn

1926

Tối 25-11, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện. Dự lễ kỷ niệm, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

15220022_1508307965865591_3484216168496628039_nDiễn văn của lãnh đạo huyện Nga Sơn tại lễ kỷ niệm nêu rõ: Nga Sơn là vùng quê có căn cứ Ba Đình ngời sáng chí khí trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược thế kỷ 19. Tháng 10-1945, chi bộ Đảng đầu tiên ở Nga Sơn được thành lập tại làng Thượng, xã Nga Thắng. Sau đó, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phát triển nhanh và Đảng bộ huyện được thành lập vào cuối năm 1946. 70 năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt gần 22 triệu đồng/năm; cơ sở hạ tầng được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại; toàn huyện đã có bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới…

15181521_1508308215865566_1184500597309061635_n

Kế thừa, phát huy truyền thống 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện Nga Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Nga Sơn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

15219557_1508328649196856_7317584991301766188_n

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/31377902-ky-niem-130-nam-khoi-nghia-ba-dinh-va-70-nam-thanh-lap-dang-bo-huyen-nga-son.html

Ảnh: Phan Thắng