vlcsnap-0633-05-20-10h26m15s400

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Nguyễn Bá

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Nguyễn Bá