Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Nguyễn Bá

2010

Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn và Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Bá vừa tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Bá – nơi thờ tướng quân Nguyễn Bá Lệ tại làng Cầu Hải, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.


Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ họ Nguyễn Bá tại làng Cầu Hải, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn là nơi thờ tự tướng quân Nguyễn Bá Lệ – Tiên hiền của họ và nghĩa sỹ của triều đình, được  nhà vua ban tặng các sắc phong. Di tích được xây dựng từ năm 1921. Sau một thời gian dài với những biến cố lịch sử, sự khắc nghiệt của thời tiết, nhà thờ họ Nguyễn Bá đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Năm 2000, được hội đồng gia tộc đã thống đầu tư phục chế xây dựng một số hạng mục công trình. Song do kinh phí có hạn nên công trình đầu tư chưa mang tính vĩnh cửu. Năm 2014 thể theo nguyện vọng của Hội dồng gia tộc, con cháu trong dòng tộc, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa, được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ trùng tu, tôn tạo di tích. Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Nguyễn Bá có diện tích gần 500m2 với hình thức kiến trúc tiền nhất hậu đinh, tiền đường 3 gian kết hợp trụ biểu trung đường 3 gian và hậu cung, nhà bia, cổng. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình được đánh giá là diện mạo kiến trúc có thẩm mỹ cao, diện tích công năng sử dụng phù hợp với việc tế lễ, xứng tầm di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/khanh-thanh-cong-trinh-tu-bo-ton-tao-di-tich-lich-su-van-hoa-nha-tho-ho-nguyen-ba.html