7z

FC Nga Sơn (áo trắng) thắng thuyết phục FC Hậu Lộc với tỷ số 3-0

4z
8b