2z

Hiệp 1, dù bị ép sân nhưng FC Hoằng Lý (áo xanh) vẫn không bị thủng lưới

1z
3z