1z

ĐKVĐ FC AE Bá Thước (áo vàng) gặp FC Hoằng Lý trong ngày ra quân

1a
2z