17z

Giải đấu năm nay có sự tham dự của 16 đội bóng, chia thành 4 bảng

16z
18z