16z

Các cầu thủ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trong lễ khai mạc

15z
17z