Kế hoạch tổ chức lễ hội Mai An Tiêm năm 2018 của UBND huyện Nga Sơn

1536

Căn cứ Thông báo Kết luận số 60-TB/VPHU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức lễ hội Mai An Tiêm năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm năm 2018 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa để quảng bá giới thiệu tiềm năng di sản và con người Nga Sơn nhằm thu hút khách thăm quan trong và ngoài tỉnh đến tìm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển.

Giáo dục lớp lớp con cháu tự hào và tỏ lòng thành kính về Đức thánh Mai An Tiêm, người đã có công khai khẩn vùng đất Nga Sơn. Noi gương tinh thần anh dũng, cần cù trong lao động và sản xuất cùng các bậc tiền bối, đã khơi dậy niềm tự hào của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần chung sức xây dựng quê hương, phấn đấu huyện Nga sơn là huyện nông thôn mới vào năm 2020;
Tạo nên các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để nhân dân tham gia, hưởng thụ và giao lưu.

2. Yêu cầu

Tổ chức phần lễ phải trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng; công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm;
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bản hội đảm bảo nội dung thiết thực mang tính giáo dục truyền thống cao, kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian và văn hóa hiện đại có sự lan tỏa rộng rãi;
Bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II.  NHIỆM VỤ THỰC HIỆN.
1. Quy mô tổ chức: Cấp huyện.
2. Thời gian, địa điểm.

*Thời gian: Tổ chức trong 2 ngày 26, 27/4/2018 là  ngày 11, 12/ 3/Mậu Tuất.
* Địa điểm: Khu di tích đền thờ Mai An Tiêm xã Nga Phú.

3. Chương trình văn nghệ.

– 19 giờ 30 phút  ngày 25/4/2018  Liên hoan văn nghệ 6 xã đạt Nông thôn mới năm 2017 và  đơn vị có di tích gồm các xã: Nga Phú, Nga Thái, Nga Hải, Nga Trường, Nga Liên, Nga Văn, Nga Giáp (Mỗi đơn vị 2 tiết mục có dàn dựng);
– Văn nghệ chào mừng trong buổi lễ khai mạc (cộng tác viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện và Học sinh Trường THPT Mai Anh Tuấn, đội trống hội).

4. Lễ khai mạc.

– Lễ rước sắc phong (7 giờ ngày 26/4/2018):
+ Rước Sắc phong Đức thánh Mai An Tiêm từ làng văn hóa Văn Đức đến Đền thờ Mai An Tiêm;
+ Thành phần tham gia: Ban tổ chức lễ hội, nhân dân làng văn hoá Văn Đức, các làng văn hoá của xã Nga Phú; bản hội của 27 xã, thị trấn; cờ hội, ảnh Bác Hồ, kiệu, đội nhạc tế, sư tử;
–  Dâng hương tưởng niệm. (Lãnh đạo huyện, Ban tổ chức, lãnh đạo xã, đại diện Họ Mai…);
– Lễ khai mạc (8 giờ 30 phút ngày 26/4/2018):
+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu;
+  Diễn văn khai mạc;
+  Đánh trống khai hội;
+  Đọc chúc văn ca ngợi công đức Mai An Tiêm;
– Chương trình văn nghệ chào mừng.

5. Phần hội.

– Tổ chức khắc dưa (Thành phần: 27 xã, thị trấn);
– Tổ chức Giải bóng chuyền (Thành phần: 27 xã, thị trấn);
– Cờ tướng (Thành phần: 27 xã, thị trấn);
– Kéo co nam, nữ (Thành phần: Các làng văn hóa xã Nga Phú).

6. Thành phần khách mời.

* Cấp Tỉnh mời:
– Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND Tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Tỉnh;
– Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Đại diện lãnh đạo Đài Phát thành và Truyền hình;
– Đại diện lãnh đạoTrung tâm Đào tạo – Xúc tiến du lịch;

* Cấp Huyện mời:
– Các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND – UBND, PCT HĐND, Ủy ban MTTQ huyện;
– Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành; Phó ban xây dựng Đảng; Trưởng, Phó  đoàn thể cấp huyện; Ủy viên ủy ban kiểm tra;
– Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.
– Dòng họ Mai ở các tỉnh, thành phố; Ban tổ chức lễ hội;
– Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
– Các thầy, cô giáo Trường THPT Mai Anh Tuấn.