Huyện Nga Sơn tăng cường đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao

1276

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, huyện Nga Sơn đã tăng cường đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cơ sở. Đến nay, hệ thống thiết chế VHTT từ huyện đến cơ sở cơ bản được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục – thể thao (TDTT) của các tầng lớp nhân dân, tạo môi trường lành mạnh cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Thiếu nhi tập luyện võ thuật tại Trung tâm Văn hóa – TDTT huyện.

Bám sát nội dung các Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, 06/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa – khu thể thao thôn và trung tâm VHTT xã; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 11-9-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế VHTT cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống thiết chế VHTT từ huyện đến cơ sở. Việc quy hoạch đất xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế VHTT được gắn với phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bảo đảm về diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị và bộ máy hoạt động. Trong đó, sân vận động, khu thể thao xã phải bao gồm sân cầu lông, bóng chuyền và các sân thể thao khác. Riêng sân vận động xã, đối với các xã thực hiện quy hoạch và xây dựng mới từ năm 2018 trở đi diện tích tối thiểu là 13.000m2, đối với các xã còn lại diện tích tối thiểu là 10.800m2.

Cùng với công tác quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các thiết chế VHTT, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động VHVN, TDTT tiếp tục được các địa phương quan tâm. Hiện tại, đối với các thiết chế VHTT cấp huyện, đã xây dựng xong nhà tập luyện và thi đấu, với sức chứa gần 500 khán giả, tổng kinh phí đầu tư trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2016, UBND huyện chủ trương đầu tư dự án khu bể bơi và dịch vụ công cộng – Trung tâm TDTT huyện Nga Sơn với tổng vốn đầu tư khoảng 15,1 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Hà thực hiện theo phương án chủ đầu tư trực tiếp quản lý và vận hành dự án. Đối với thiết chế VHTT cấp xã, toàn huyện đã có 11 công trình là trung tâm VHTT xã, sân vận động xã được huyện hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng; 27/27 xã, thị trấn có trung tâm VHTT được xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương… Ngoài việc đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT nhằm huy động sự đóng góp, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống thiết chế VHTT cơ sở. Từ năm 2015 đến 2018, các địa phương đã huy động xã hội hóa được trên 13 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bể bơi, sân bóng… Đến nay toàn huyện có 27 sân vận động đủ kích thước (60m x 90m), 4 sân quần vợt, 130 sân cầu lông, 280 sân bóng chuyền… đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT của các tầng lớp nhân dân.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ trên, nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và sử dụng thiết chế VHTT cơ sở, UBND huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các phòng, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý quy hoạch và tổ chức các hoạt động trong thiết chế VHTT cơ sở. Theo đánh giá của UBND huyện Nga Sơn, với việc quan tâm đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế VHTT từ huyện đến cơ sở đã từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các hoạt động VHVN và rèn luyện thể chất của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển. Đến nay đã có 39,2% dân số thường xuyên tập luyện TDTT; 29,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao; toàn huyện có 156 câu lạc bộ TDTT.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/huyen-nga-son-tang-cuong-dau-tu-xay-dung-su-dung-hieu-qua-cac-thiet-che-van-hoa-the-thao/107228.htm