Huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và xây dựng tour, tuyến phát triển du lịch

1112

Huyện Nga Sơn hiện có 42 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng (trong đó 5 di tích cấp quốc gia, 37 di tích cấp tỉnh).

Lễ hội truyền thống Mai An Tiêm, một lễ hội đặc sắc của huyện Nga Sơn

Để thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, UBND huyện đã và đang chỉ đạo các phòng, ban, địa phương đẩy mạnh đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, nhất là sản phẩm du lịch mang tính đặc thù địa phương như các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ… Đồng thời nghiên cứu xây dựng các tour, tuyến du lịch như: Du lịch sinh thái sông Hoạt, rừng vẹt ven biển, đảo Nẹ, hồ Đồng Vụa;… đi thuyền dọc sông Hoạt thăm danh lam thắng cảnh và các di tích như: Động Bạch Á, núi Lã Vọng, bia Thần, động Trúc Sơn… Và một số tour du lịch đường bộ từ Nga Sơn đi các địa phương trong và ngoài tỉnh và ngược lại như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Nhà thờ đá Phát Diệm, chùa Bái Đính (Ninh Bình); Quảng Ninh và Hải Phòng (dọc Quốc lộ 10).

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/rjtkq5/new-article.aspx