Huyện Nga Sơn mở cuộc vận động sưu tầm tư liệu, kỷ vật lịch sử

1420

Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, kỷ vật lịch sử trưng bày tại Nhà truyền thống huyện Nga Sơn được thực hiện từ tháng 8, cao điểm vào tháng 9, 10, 11 năm 2016, tiếp nhận hiện vật tại Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện Nga Sơn.

14732283_1485561614806893_6685839505460108599_n
Một số hiện đang được trưng bày tại nhà truyền thống huyện Nga Sơn

Hướng tới kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Nga sơn, UBND huyện Nga Sơn ban hành kế hoạch 74/KH-UBND ngày 23/8/2016 về việc vận động, sưu tầm tư liệu kỷ vật lịch sử huyện Nga Sơn. Phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia sưu tầm, hiến tặng hiện vật gốc có giá trị nhằm phục vụ công tác lưu trữ tư liệu, kỷ vật lịch sử huyện Nga Sơn, làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, trưng bày, học tập và giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ, tôn vinh giá trị di sản văn hóa dân tộc. Sơ kết đợt cao điểm cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện dự kiến 20/10/2016 và kết thúc ngày 25/11/2016.

Tư liệu, kỷ vật được trưng dụng gồm:

– Hiện vật mang tính sáng tạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm, ngư, tiểu thủ công nghiệp, phương tiện giao thông như: dụng cụ đánh bắt, dụng cụ sản xuất, dụng cụ gia dụng, dụng cụ sinh hoạt gia đình, cộng đồng… đại diện cho các niên đại lịch sử, các thời kỳ phát triển của quê hương, đất nước.

– Chỉ thị, Nghị quyết, văn bằng, cờ thi đua cấp quốc gia; văn bản, ảnh, bút tích viết tay của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng…

– Tư liệu kỷ vật an ninh – quốc phòng như các loại vũ khí, trang bị của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, quân đội, dân quân du kích và nhân dân gắn với các cuộc chiến đấu, cơ sở cách mạng đã sử dụng trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu…

– Tư liệu kỷ vật về văn hóa xã hội như các di vật, hình ảnh, tư liệu gắn với các thời kỳ lịch sử; Những hiện vật, kỷ vật tài nguyên thiên nhiên; di sản văn hóa qua các thời đại, dụng cụ âm nhạc, thiết chế nhà văn hóa làng, xã; hoạt động thể dục thể thao; những phần thưởng cao quý cấp Bộ, ngành trung ương trở lên…

– Tư liệu kỷ vật lịch sử về y tế, giáo dục: dụng cụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thành tích của ngành; những bằng chứng lịch sử xây dựng phát triển từng thời kỳ.

Cuộc vận động mở rộng trên phạm vi toàn huyện, Đài truyền thanh huyện và xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu có công với dân, với nước, ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, kỷ vật lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để lưu giữ những giá trị con người, giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước, hi sinh của thế hệ đi trước. Cao điểm cuộc vận động là trước dịp kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, sau thời gian này vẫn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Nga Sơn