Huyện Nga Sơn đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

1635
Nhà văn hóa xã Nga Văn (Nga Sơn).
Nhà văn hóa xã Nga Văn (Nga Sơn).
Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Nga Sơn đã tham mưu cho huyện ủy, HĐND huyện ban hành nghị quyết về mục tiêu phát triển phong trào, UBND huyện xây dựng đề án phát triển trung tâm văn hóa – thể thao làng, xã, thị trấn. Hằng năm, ban chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa – xã hội, thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn, trưởng các thôn, làng tham gia công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở…
Để tạo sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi với những mô hình kinh tế hộ phong phú, đa dạng, hiệu quả. Tất cả các xã phát triển mạnh nghề tiểu thủ công nghiệp: xe lõi, dệt chiếu, dóc quại, đóng thảm, cơ khí nhỏ, hàng mỹ nghệ… với thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng/hộ/tháng. Phong trào xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn nâng mức thu nhập của các hộ gia đình đạt từ 100-200 triệu đồng/năm đang ngày càng được nhân rộng.
Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, những tiêu chí của phong trào được triển khai tới từng thôn, xóm để nhân dân biết và thực hiện. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 83,3% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; gần 80% thôn, làng được công nhận danh hiệu thôn, làng văn hóa; có 10/26 xã công nhận danh hiệu văn hóa lần đầu và 1 xã công nhận lại sau 5 năm, đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Việc xây dựng các thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư, nâng cấp, 100% số làng, xã đều có quy hoạch, có địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao; 234 nhà văn hóa làng đã khai trương, trong đó có nhiều nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có khuôn viên rộng rãi đảm bảo diện tích từ 1.000 m2 trở lên để hoạt động với tổng giá trị mỗi nhà văn hóa xây dựng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng… Các thiết chế cơ bản đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở các làng quê.
Đồng chí Mai Văn Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nga Sơn cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH là phong trào lớn có ý nghĩa, có tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Hiệu quả của phong trào thực sự trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng Nga Sơn ngày một giàu đẹp, văn minh.